DRUŠTVO UZGAJIVAČA “MOSLAVINA” KUTINA ORGANIZIRA 30. MEĐUŽUPANIJSKU IZLOŽBU I 8. SPECIJALKU SISAČKOG PREVRTAČA

 

 

   

Pretraživanje  

   

AddThis *  



   


   

Pravilnik o nagrađivanju na izložbama

( 0 Votes ) 
User Rating:  / 0
PoorBest 
Details

Pravilnik o nagrađivanju na izložbama

 

Članak 1.  

   Kad su životinje ocijenjene pristupa se nagrađivanju istih. Da bi životinja mogla biti nagrađena mora biti ocijenjena najmanje s vrlo dobar . Također mora imati ispravan prsten ili tetovažu Hrvatskog saveza. Ako životinja ima strani prsten ili tetovažu ista će se ocijeniti ali se ne može nagraditi. Ukoliko je izložba međudržavna, ima izlagače iz drugih država, tad će se nagraditi i životinje koje imaju prsten druge države. Izlagač i životinja ( prema prstenu i tetovaži ) moraju u tom slučaju biti iz iste države.

 

Članak 2.

 

   Izložbe malih životinja su sve izložbe koje ovim pravilnikom nisu definirane kao specijalizirane ili državne izložbe.

 

Članak 3.

 

   Na ovim izložbama dodjeljuje se nagrada  ŠAMPION  nekom grlu ako u konkurenciji ima najmanje 6 životinja, u pasmini ili boji. Ukoliko se koristi nagrađivanje po bojama, ne može se više nagrađivanje proširivati s pasminom i obratno. Iznimno na manjim izložbama broj 6 se može smanjiti na 5 što treba napisati u prijavnici za izložbu.

  Prije ocjenjivanja voditelj izložbe i voditelj ocjenjivanja trebaju utvrditi točno koji uvjeti nagrađivanja se primjenjuju.

   Ako u jednoj pasmini ili boji ima 15 i više izloženih grla dodjeljuje se nagrada posebno za najbolje žensko i muško grlo. Ako ima 30 i više grla može se nagraditi i kategorija stari – mladi, dakle mlado                 

muško i žensko, staro muško i žensko. Ako je ocijenjeno 23 i više grla, mogu se                                                                             dati tri nagrade, mladi, muško i žensko te stari muško iližensko. 

   Ovo su minimalni kriteriji koje propisuje Hrvatski savez, ispod njih se ne može ići. Nagrade na izložbama malih životinja osigurava i dodjeljuje organizator izložbe.

 

 

Članak 4.

 

   Specijalizirane izložbe su izložbe  pojedinih pasmina ili grupa pasmina malih životinja. Njih organiziraju klubovi tih pasmina ili udruge koje imaju interes a mogu i zajedno.

   One se kao i sve druge prijavljuju tajniku Hrvatskog saveza sa zahtjevom za delegiranje sudaca. Suce mogu predložiti iz zemlje ili inozemstva s tim da su u svojoj zemlji priznati kao suci i nisu pod suspenzijom.

  Ocjenjivanje se može vršiti po opisnom sustavu Hrvatskog saveza ili sustavom eliminacije pojedinih grla do izbora najboljih.

   Nagrađivanje treba biti po pravilniku Hrvatskog saveza za izložbe malih životinja ili s većim zahtjevima, obzirom na specijalnost izložbe i veću, jaču konkurenciju. To se odnosi na mogućnost zahtjeva više grla u konkurenciji za nagradu ili više natjecatelja . Na takvim izložbama je poželjno nagraditi najbolju životinju u boji ili pasmini, odnosno najbolje žensko i muško grlo, te najbolju kolekciju čime se dobiva titula majstor, odnosno majstor uzgoja. Ovi kriteriji koji se razlikuju od hrvatskog pravilnika, moraju biti navedeni u prijavnici za izložbu.

  Nagrade na specijaliziranim izložbama osigurava i dodjeljuje organizator izložbe, odnosno klub u skladu sa dogovorenim uvjetima organizatora izložbe.

 

 

Članak 5.

 

Na državnoj izložbi mladog uzgoja izlažu se grla izležena u protekloj uzgojnoj sezoni. Izložba se može organizirati   u sklopu neke izložbe malih životinja ili samostalno. U koliko se državna izložba organizira u sklopu sa drugom izložbom, izložbe trebaju biti fizički odvojene. Za ocjenjivanje i nagrađivanje na toj izložbi primjenjuje uvjeti kao i za izložbe malih životinja, sukladno članku  3 ovog Pravilnika.  

 

Članak 6.

 

Na državnoj izložbi Hrvatskih pasmina izlažu se Hrvatske pasmine kunića, peradi, ptica i golubova. Organizaciju izložbe dodjeljuje Hrvatski savez, a ista se može održati samostalno ili u sklopu druge izložbe malih životinja.

     Na ovoj izložbi ocjenjivanje se vrši po Pravilniku o ocjenjivanju donesenom od Hrvatskog saveza. Nagrađivanje se obavlja u skladu sa kriterijima opisanim u članku 3 ovog Pravilnika, a nagrade osigurava i dodjeljuje organizator izložbe. Pored toga nagrađuje se i najbolja životinja u pojedinoj pasmini ako u istoj ima najmanje; 30 grla kod golubova, 20 kunića,  20 peradi, i 20 ptica. Ta nagrada zove se: Prvak pasmine, a istu osigurava i dodjeljuje Hrvatski savez .

 

Članak 7.  

 

  Organizaciju državne izložbe malih životinja dodjeljuje Hrvatski savez, ista se organizira jedan puta godišnje od strane udruge članice Hrvatskog saveza. Na istoj izložbi izlažu se ptice, golubovi, perad i  kunići .

 

Članak 8.

 

    Nagrada(titula Hrvatski Šampion)  dodjeljuje se:

1.1. U pasmini ili boji ako u istoj ima najmanje 10 izloženih grla. Za osvajanje titule grlo mora biti ocjenjeno najmanje ocjenom vrlo dobar.

1.2. Ukoliko u jednoj pasmini ili boji ima 20 i više grla nagrađuje se posebno žensko i muško grlo. 

1.3. Ako ima 30 i više grla, nagrađuju se; mladi ženski i muški, te stari ženski ilimuški, odnosno moguće su tri nagrade.                                                                                                                           

1.4. Ako ima 40 i više grla, nagrađuju se kategorije; stari, mladi i ženski, muški, što iznosi najviše četiri nagrade. Nagrade za titulu Hrvatski šampion osigurava organizator izložbe.

 

 

Članak 9.

 

   Nagrada (titula Hrvatski majstor uzgoja) je obvezna za organizator državnih izložbi i dodjeljuje se za najbolju kolekciju u pasmini, ako u konkurenciji sudjeluju najmanje tri kolekcije, trojice izlagača. Svako grlo u kolekciji pri tome mora imati najmanje ocjene vrlo dobar. Kolekciju sačinjavaju 4 životinje, oba spola, iste pasmine i iste boje. Kolekcije se moraju navesti u prijavnici za izložbu. Ako dvije ili više kolekcija imaju jednak broj bodova, sve osvajaju titulu Hrvatski majstor uzgoja.

   Izvršni odbor Hrvatskog saveza s organizatorom izložbe može dogovoriti i druge nagrade ali na osnovu pravilnika o ocjenjivanju Hrvatskog saveza. Nagrade za titulu Hrvatski majstor uzgoja (diploma) osigurava organizator izložbe.

 

 

Članak 10.

 

   Na državnoj izložbi takmiče se i udruge kao reprezentacije. Reprezentaciju čini:

  1. 1.50 najboljih golubova
  2. 2.15 najboljih kunića
  3. 3.15 najbolje peradi
  4. 4.15 najboljih ptica

 

   Pobjednik je udruga, društvo ili klub koja ima najviše bodova, odnosno najveći zbroj ocjena navedenih životinja.

Ove nagrade osigurava Hrvatski savez udruga uzgajatelja malih životinja.

Nagrađuju se udruge, društva i klubovi za osvojeno prvo, drugo i treće mjesto.

Ove nagrade svečano se uručuju na godišnjoj  skupštini Hrvatskog saveza.

 

 

Članak 11.

 

   Na državnim izložbama mogu sudjelovati uzgajatelji članovi udruga, klubova i društava koji su učlanjene u Hrvatski savez udruga uzgajatelja malih životinja. Svaki uzgajatelj koji prijavljuje sudjelovanje na državnim izložbama, prije nego što prijavnicu dostavi organizatoru, dužan je istu odnijeti na ovjeru tajniku udruge, kluba ili društva čiji je član.

   Organizatorima drugih izložbi (svih osim državne izložbe) kod određivanja pravila izlaganja, preporuča se postupanje kako je navedeno u stavku prvom ovog članka. 

 

 

Članak 12.

 

   Organizatori državnih izložbi dužni su vlasnike ne ovjerenih prijavnica upozoriti na obveze iz članka 12 ovog Pravilnika, a ako nakon toga isti uzgajatelji ne dostave dokument o članstvu u udruzi, klubu, ili društvu, istu prijavnicu izdvojiti, a uzgajatelju ne omogućiti izlaganje na izložbi. Hrvatski savez udruga uzgajatelja malih životinja će prilikom dodjeljivanja organizacije državnih izložbi razmatrati i uvažavati poštivanje odredbi ovog i drugih Pravilnika koje je donio.

 

 

Članak 13.

 

   Ovaj Pravilnik  je u skladu sa odredbama članka 45 stavak 2 Statuta razmotren i potvrđen na  sjednici Izvršnog odbora Hrvatskog saveza udruga uzgajatelja malih životinja. Sjednica je održana 05. rujna 2010. godine, a isti dan je određen za datum donošenja i stupanja na snagu ovog Pravilnika.

 

 

Tenja, 05. rujna 2010. godine

 

                                                                                         Predsjednik Hrvatskog saveza:

                                                                                                   Željko Šerepac, v.r.

   
© Društvo uzgajivača malih životinja "Moslavina" Kutina