Pretraživanje  

   

Postani član Udruge  

   


   

Dimenzije prstena patuljaste kokoši

( 0 Votes ) 
User Rating:  / 0

 

                                                                  1: 0       0 : 1

Patuljasti amrok.................................     15         13

 Patuljasta araukana............................  13         11

 Patuljasti australorp...........................   15          13

 Patuljasti azijski borac........................  15          13

 Bantam...............................................      11           9

 Patuljasti barneveld.............................  15          13

 Patuljasti brabant................................   13           11

 Patuljasti brakel..................................    13          11

 Patuljasta brama.................................   18           16

 Patuljasta češka..................................   13           11

 Patuljasta dominikanska..................... 15           13

 Patuljasti dorking................................    15           14

 Patuljasta drezdenska.........................  15           13

 Patuljasti faverol.................................     16           15

 Njemačka gaćasta patuljasta.............. 16           15

 Patuljasti feniks..................................     13            11

 Patuljasti forverk................................      13           12

 Patuljasta golovratka.........................     13           12

 Patuljasti hamburger..........................    13           11

 Patuljasta holandska kapasta.............  13          11

 Patuljasti houdan................................     15          13   

 Patuljasti indijski borac......................     18          15

 Patuljasta talijanka.............................      13          11

 Patuljasta jokohama...........................     13          11

 Patuljasta kokinkina...........................      16          15

 Patuljasti kroad langšan.....................    16          15

 Patuljasti kuski...................................      13           11

 Patuljasti lafleš...................................      15          13

 Patuljasti langšan................................   15           13

 Patuljasti leghorn...............................      13          11

 Patuljasti malajski borac....................    16          15

 

Njemačka patuljasta......................          13          11          

 Patuljasti njuhempšir......................        15          13         

 Patuljasti novoengleski borac..........      11         10         

 Patuljasti orlof................................           15         14         

 Patuljasti orpington.........................        15          13

 Patuljasta paduanka........................      13          11

 Patuljasti plimutrok.........................        15         13        

 Hrvatska patuljasta.........................        13         11          

 Slavonska patuljasta golovrata........    13         11         

 Patuljasti rodajland.........................       15         13         

 Patuljasti saseks..............................      15        13         

 Sebrajt...........................................           11          9          

 Patuljasta svilena.............................      12        12         

 Patuljasti staroengleski borac..........  .13        11         

 Patuljasta sumatra...........................     13         11         

 Šabo..............................................           13         11         

 Patučjasta štajerka..........................     13         11         

 Patuljasti velsumer..........................     15         13         

 Patuljasti viandot.............................      15         13

 

Izvor podataka : http://www.cro-golub.com           

 

 

Dimenzije prstena kokoši

( 0 Votes ) 
User Rating:  / 0

 

 

1 : 0

0 : 1

Amrok  

22

20

Apenceler                                   

18

16

Araukana

18

16

Australorp 

22

20

Azijski borac                               

20

18

Barneveld   

20

18

Brabant (s rož.kr.)                       

18

16

Brakel

18

16

Brama

27

24

Češka kokoš                                

18

16

Dalmatinska kokoš

18

16

Dominikanska

20

18

Dorking

22

20

Drezdenska

20

18

Drezdenska

24

22

Feniks  

18

16

Forverk  

20

18

Golovratka     

20

18

Hamburger 

16

15

Holandska kapasta                      

18

16

Houdan    

20

18

Hrvatica  

20

18

Indijski borac                               

27

22

Italijanka

18

16

Jersei Giant                                  

24

22

Jokohama 

18

16

Kokinkina

27

24

Križevačka kukmica                   

22

20

Kroad langšan                              

24

22

Kuski    

16

15

Lafleš

20

18

Langšan   

20

18

Leghorn

18

16

Malajski borac                              

24

22

Međimurska kokoš                      

24

20

Minorka  

20

18

Novoengleski borac                      

20

18

Njuhempšir

22

20

Onagadori  

16

15

Orlof 

22

20

Orpington

22

20

Paduanka

18

16

Plimutrok

22

20

Posavska kukmasta

22

20

Rodajland

22

20

Saseks

22

20

Staroengleski borac

20

18

Sulltan kokoš

18

16

Sumatra

18

16

Svilena kokoš

16

16

Štajerka

18

16

Velsumer

20

18

Viandot

20

18

 

Izvor podataka:

 http://www.male-zivotinje.hr/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=92&task=view.download&catid=7&cid=5

 

   

AddThis     

Etarget     

Marketagent     
© Društvo uzgajivača malih životinja "Moslavina" Kutina