DRUŠTVO UZGAJIVAČA “MOSLAVINA” KUTINA ORGANIZIRA 30. MEĐUŽUPANIJSKU IZLOŽBU I 8. SPECIJALKU SISAČKOG PREVRTAČA

 

 

   

Pretraživanje  

   

Postani član Udruge  

   


   

Članstvo u udruzi

( 2 Votes ) 
User Rating:  / 2
PoorBest 
Details

Članom Udruge mogu postati svi hrvatski državljani, stranci, kao i pravne osobe sa sjedištem u zemlji i inozemstvu, a koje prihvaćaju djelovanja i ciljeve Udruge.
Članstvo može biti redovito, potpomažuće i počasno.
         Redoviti članovi su oni koji u potpunosti sudjeluju u radu Udruge. Redoviti članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština Udruge.
         Potpomažući članovi su oni koji uglavnom kroz plaćanje članarine ili materijalno ili financijski pomažu rad Udruge.
         Osoba koja želi postati redovitim članom Udruge ispunjava pristupnicu s osnovnim podacima o sebi.
         Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Skupština može imenovati počasne članove Udruge. Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Udruge.


Prava i dužnosti članova Udruge su:
- sudjelovati u aktivnostima Udruge
- tražiti pomoć u ostvarivanju svojih ideja unutar područja djelovanja Udruge
- biti informirani o radu Udruge
- svojim djelovanjem štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge
- birati i biti birani u tijela upravljanja Udrugom (samo redoviti )
- poštovati odluke tijela Udruge
- poštovati odredbe Statuta
- izvršavati preuzete obveze
- plaćati redovito godišnju članarinu

Članstvo u Udruzi prestaje:

-prestankom djelovanja Udruge

-pismenom izjavom člana Udruge o istupanju 

-isključenjem 

-smrću člana

Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju iz članstva može se izjaviti žalba Skupštini Udruge. Žalba se podnosi u roku 30 dana od prijama odluke. Odluka Skupštine Udruge o žalbi je konačna.

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke, ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

   

AddThis     

Etarget     

Marketagent     
© Društvo uzgajivača malih životinja "Moslavina" Kutina