Home

 

 

Dobro došli na stranice

Društva uzgajivača malih životinja 

" Moslavina " Kutina

 

 Društvo uzgajivača malih životinja

„Moslavina“  osnovano je 8.02.1980. godine

 

 

   

   

   

   

   

Golubovi Kutina 2015  

Pauna bijela boja

   

Kunići Kutina 2014  

   

Ptice Kutina 2014  

   

Perad Kutina 2014  


   

Tomislav Kapitan ....... stručni radovi  

   

AddThis     
© Društvo uzgajivača malih životinja "Moslavina" Kutina